مطالعات مراحل اول و دوم مجموعه‌های مسکونی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان

مطالعات مراحل اول و دوم مجموعه‌های مسکونی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمان، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو شروع و پس از ارائه و آنالیز چندین و چند آلترناتیو و سناریو پیشنهادی در حوزه طراحی شهری و معماری، در مرحله مصوبات لازمه قرار گرفت. شایان به ذکر است این سایت با مساحت ۶۴ هکتار در شمال شهر کرمان و در مجاورت بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای واقع، که از اصلی‌ترین هم‌جواری‌های آن نیز می‌توان به مجموعه آموزشی بلدالامین (واقع در شرق سایت) و همچنین شهرک‌های مسکونی ولایت و افضلی پور (واقع در غرب اراضی مذکور) اشاره نمود.
گفتنی است پس طی مراحل تغییر کاربری اراضی صدرالاشاره توسط کمیسیون ماده ۵ استان و اختصاص پهنه‌ای به وسعت ۳۲ هکتار به حوزه مسکونی، عملاً کار تفکیک اراضی مذکور توسط این مشاور بر اساس سناریو منتخب از سوی کارفرمای محترم (شرکت توسعه گران عمران ستاد) و سایر سازمان‌های ذی‌ربط شروع و در نهایت این محدوده بر مبنای اصول روز طراحی شهری و شهرسازی تفکیک گردید. در الگوی طراحی و تفکیکی اراضی مذکور، کل محدوده‌ی ۳۲ هکتاری به عنوان یک “محله” در نظر گرفته شد که خود نیز از دو مجموعه “واحد همسایگی” متشکل است. در هریک از مجموعه‌های واحد همسایگی، کاربری‌ها و عملکردهای موردنیاز ساکنین بر مبنای استانداردهای موجود جانمایی که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاربری‌های مسکونی، تجاری، فضای سبز تجهیز شده و همچنین پیش‌دبستانی اشاره نمود. همچنین در مقیاس محله نیز علاوه بر عملکردهای جانمایی شده در سطح واحدهای همسایگی، مرکز محله‌ای با کاربری‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی (دبستان‌های دخترانه و پسرانه)، تجاری و فضای سبز تجهیز شده، جهت رفع نیازهای روزمره ساکنین جانمایی و طراحی گردید. شایان به ذکر است در حوزه مسکونی نیز تعداد ۵۰۰ بلوک ۸ واحدی با تراکم ۲۴۰ درصد (۴ طبقه بر روی پیلوت) در دل شبکه معابری منسجم و خوانا جانمایی که درنتیجه تعداد ۴۰۰۰ واحد مسکونی را سبب شد. درمجموع ۴۰۰۰ واحد مسکونی جانمایی شده به خواسته کارفرمای محترم به ۸ فاز اجرایی تقسیم و در حال حاضر نیز پیمانکاران فازهایی اول و دوم در حال اجرای پروژه می‌باشند.