درباره شرکت

شركت مهندسان مشاور طرح گارنو در تاريخ 28 خرداد ماه 1381 ( 18 ژوئن 2002 ميلادى ) با تركيبى از كاركنان و مديران ورزيده براى ارائه خدمات مشاوره فنى از جمله طراحى، نظارت و خدمات مديريت، طرح هاى عمرانى تشكيل شد و در اداره ثبت شركت ها تحت شماره 5339 به ثبت رسيد.

مهندسان مشاور طرح گارنو در سال 2002 موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2002، در سال 2008 موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2008 و در سال 2017 موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2015 گردید.

اين شركت با تكيه بر الطاف پروردگار جايگاه و موقعيتى را كه مورد نظر مديران و كاركنان آن بوده به عنوان جزئى از مجموعه بزرگ سازنده بوجود آورده و اينك همگام و همدل با تمام افراد و تشكيلاتى كه مسئوليت و بالاتر از آن نيت سازندگى و بهسازى دارند، اميدوار است، ضمن حفظ توانائيها و امكانات خود آنها را ارتقا بخشد.

اين شركت پس از اخذ گواهینامه های صلاحیت مشاور در تخصص های مختلف، در سال 1387 موفق به دريافت بالاترين رتبه از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در رشته راهسازى گرديد كه در حوزه جنوب شرق ايران نخستين دارنده اين رتبه مى باشد.

شركت مهندسان مشاور طرح گارنو در دوران فعاليت خود با استفاده از جديدترين روشهاى طراحى و بكارگيرى انواع سخت افزارها و نرم افزارهاى كاربردى ذيربط، مطالعات، طراحى و نظارت بر اجراى بسيارى از پروژه هاى زيربنائى و عمرانى را در سطح كشور، كه نتيجه نزديك به يك دهه تلاش مديران و مجموعه كاركنان خود در عرصه سازندگى كشور مى باشد به انجام رسانده است.

شركت مهندسان مشاور طرح گارنو در بيش از هشت دفتر اقمارى خود حوزه هاى تخصصى و جغرافيايى خود را گسترش داده است.