عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

در تاریخ ۱۶ دیماه ۹۶ شرکت موفق به عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گردید. رتبه شرکت به عنوان مشاور اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ب-۳ برای انجام خدمات مشاوره رسته مطالعات امکان سنجی با ظرفیت مجاز ۹ طرح همزمان می باشد.
Kanoon-Etebari