تصویب مطالعات طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شمال استان بوشهر

در مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۵ جلسه تصویب مطالعات طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شمال استان بوشهر در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با حضور وزیر محترم جناب آقای مهندس نعمت زاده برگزار گردید و پس از ارایه گزارش مطالعات طرح جامع منطقه ویژه مذکور از سوی شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو و جلسه پرسش و پاسخ مطالعات تصویب گردید.

ضمناٌ معاون محترم وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای مهندس یزدانی به همراه معاونت محترم عمران و محیط زیست و کارشناسان ذیربط و همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر و معاون فنی و عمرانی استان نیز در جلسه حضور داشتند.