برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نمونه موافقت نامه خدمات(کارفرما/مشاور)

دوره آموزشی آشنایی با نمونه موافقت نامه خدمات مشاور با تاکید بر:

  • شرایط عمومی و خصوصی پیمان خدمات مشاور
  • آشنایی با ساختار و متن قراردادهای FIDIC

به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۹ برگزار گردید.

تدریس این دوره توسط آقای مهندس صالحی انجام پذیرفت و حضور جمعی از مدیران واحدها، مدیران پروژه ها، سرناظرین و کارشناسان دفتر فنی را مورد هدف قرار داد.