باز گشایی خیابان استقلال

در جریان بازدید استاندار، شهردار و جمعی از مدیران شهری، محور خیابان استقلال به زیرگذر آزادی بازگشایی شد.

شهردار کرمان در حاشیه‌ی بازدید استاندار، معاونان وی، فرماندار و جمعی از مدیران شهری و استانی از پروژه‌های شهری کرمان گفت: آسفالت محور خیابان استقلال به زیرگذر آزادی ۱۰ روز قبل انجام شده و خط‌کشی آن آماده است.
مهندس علی بابایی افزود: در نظر داریم در مسیر خیابان استقلال، چراغ قرمز نصب شود.

بازگشایی خیابان استقلال