افتتاح پل تقاطع باغملی

افتتاح پل تقاطع باغملی را به تمامی همکاران، خصوصا ناظرین تقاطع های غیرهمسطح شهر کرمان تبریک عرض مینماییم و از زحمات آنها نهایت سپاسگزاری را بعمل می آوریم. Baghmelli