افتتاح تقاطع غیر همسطح شهیدان یغمور(شهیدباهنر-کمربندی-فرهنگیان)

افتتاح تقاطع غیر همسطح شهیدان یغمور (شهید باهنر-کمربندی-فرهنگیان) که مطالعات و طراحی و همچنین نظارت این پروژه توسط شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو صورت گرفته است. از جمله اهداف احداث این پروژه که طی چند روز گذشته افتتاح گردید می توان به افزایش ایمنی تردد در کمربندی، تسهیل در رفت و آمد از بلوار شهید باهنر جنوبی به شهرک فرهنگیان و بالعکس، کاهش ترافیک ورودی و خروجی شهرک فرهنگیان و باهنر جنوبی و حذف دوربرگردان های کمربندی اشاره کرد.
منابع خبری:
شهرداری شیراز