اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر چهار استاندارد بین المللی ایزو

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه مبتنی بر استقرار ISO 9001 از سال ۲۰۰۲ میلادی و پیاده سازی ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018 و ISO 21500:2012 در سال ۲۰۲۰ میلادی از مرجع بین المللی (DAS (Direct Assessment Services انگلستان همانند گذشته به فعالیت حرفه ای خود ادامه می دهد.