اخذ گواهینامه استاندارد ISO9001-2015

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ با برگزاری برنامه ممیزی استاندارد ISO9001-2015 توسط شرکت DAS،این مشاور موفق به اخذ گواهینامه استاندارد از شرکت DAS انگلستان گردید.

ISO9001-2015