اخذ رتبه خطوط انتقال نفت و گاز

در تاریخ ۱۷ دیماه ۹۶ شرکت موفق به اخذ رتبه خطوط انتقال نفت و گاز گردید.


Salahiat