آگهی استخدام

شرکت مهندسین مشاور طرح گارنو در نظر دارد جهت انجام پروژه های نظارت در زمینه راهسازی و پل سازی در استان فارس نسبت به تکمیل کادر فنی و مهندسی خود از بین مهندسین عمران و نقشه برداری اقدام نماید. متقاضیان میتوانند مدارک خود را به آدرس Employ@Garnault.ir ارسال نمایند.