آگهی استخدام کارشناس مکانیک

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو در نظر دارد جهت انجام پروژه های نظارت و طراحی در زمینه تاسیسات مکانیکی ساختمان، شهرسازی و شبکه های آب و فاضلاب و گاز نسبت به تکمیل کادر فنی و مهندسی خود از بین مهندسین مکانیک واجد شرایط دعوت به همکاری نماید. متقاضیان میتوانند مدارک خود را به آدرس Employ@Garnault.ir ارسال نمایند.