کارمندان

از زمان تاسسیس شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو ، تمامی کارمندان دلسوز ما، خلاقانه و دلسوزانه تلاش می کنند تا نیاز های کارفرمایان را در حد عالی فراهم سازند. جدول زیر تعداد کارمندان ما را نشان میدهد:


تعداد
مدرک تحصیلی
ردیف
۸
دکترا
۱
۵۴
فوق لیسانس
۲
۱۱۰
لیسانس
۳
۱۹
فوق دیپلم و پایین تر
۴


Education