تاریخچه شرکت

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۸۱ ( ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲ میلادى ) با ترکیبى از کارکنان و مدیران ورزیده براى ارائه خدمات مشاوره فنى از جمله طراحى، نظارت و خدمات مدیریت، طرح هاى عمرانى تشکیل شد و در اداره ثبت شرکت ها تحت شماره ۵۳۳۹ به ثبت رسید.

مهندسان مشاور طرح گارنو در سال ۲۰۰۲ موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2002، در سال ۲۰۰۸ موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2008 و در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب استاندارد جهانی ISO 9001-2015 گردید.

این شرکت با تکیه بر الطاف پروردگار جایگاه و موقعیتى را که مورد نظر مدیران و کارکنان آن بوده به عنوان جزئى از مجموعه بزرگ سازنده بوجود آورده و اینک همگام و همدل با تمام افراد و تشکیلاتى که مسئولیت و بالاتر از آن نیت سازندگى و بهسازى دارند، امیدوار است، ضمن حفظ توانائیها و امکانات خود آنها را ارتقا بخشد.

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو در دوران فعالیت خود با استفاده از جدیدترین روشهاى طراحى و بکارگیرى انواع سخت افزارها و نرم افزارهاى کاربردى ذیربط، مطالعات، طراحى و نظارت بر اجراى بسیارى از پروژه هاى زیربنائى و عمرانى را در سطح کشور، که نتیجه نزدیک به یک دهه تلاش مدیران و مجموعه کارکنان خود در عرصه سازندگى کشور مى باشد به انجام رسانده است.

زمینه های تخصصی مختلف موجود در شرکت مهندسین مشاور طرح گارنو، به واسطه بیش از ۱۵ سال حضور فعال جمع کثیری از نیروهای متخصص ایرانی در اغلب زمینه های فنی ومهندسی و فعالیت در طیف وسیعی از پروژه های داخلی و خارجی بدست آمده، که حاصل آن به انجام رسیدن بیش از ۳۰۰ پروژه مطالعاتی ، نظارتی و EPC میباشد. این شرکت در سال ۱۳۸۷ موفق به دریافت بالاترین رتبه از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى در رشته راهسازى گردید که در حوزه جنوب شرق ایران نخستین دارنده این رتبه مى باشد. بر این اساس مطابق با آئین نامه های تعیین صلاحیت شرکت های مهندسی مشاور مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ایران، شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصصهای زیر نائل گردیده است:
رتبه ۱ راهسازی، رتبه ۲ راهسازی، رتبه ۲ طراحی شهری، رتبه ۲ ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی، رتبه ۳ راه آهن، رتبه ۳ ترافیک و حمل و نقل ، رتبه ۳ ژئوتکنیک، رتبه ۳ ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، رتبه ۳ شهرسازی، رتبه ۳ بندرسازی و سازه های دریایی و رتبه ۳ تاسیسات آب و فاضلاب

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو در بیش از هشت دفتر اقمارى خود حوزه هاى تخصصى و جغرافیایى خود را گسترش داده است.