فرصت های شغلی

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو در کادر فنی دفتر مرکزی واقع در شهر کرمان، از افراد مستعد و  توانمند با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ردیف رشته تحصیلی مقطع تخصص ها
۱ مکانیک کارشناسی / کارشناسی ارشد/ دکتری – تسلط به طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

– تسلط بر نرم افزار های مکانیک از جمله اتوکد، کریر و …

۲ عمران کارشناسی / کارشناسی ارشد/ دکتری – طرح هندسی و خط پروژه مسیر
– مطالعات هیدرولوژِی و طرح هدایت آب های سطحی
– طراحی سازه های فلزِی، بتنی و سازه های خاص
– طراحی سازه پل
۳ معماری کارشناسی / کارشناسی ارشد/ دکتری – طراحی معماری ساختمان های اداری، تجاری، صنعتی، درمانی و مسکونی
۴ شهرسازی کارشناسی / کارشناسی ارشد/ دکتری – مطالعات طراحی منظر و طرح فضای سبز

– مطالعات طرح جامع، تفضیلی و هادی شهری

– طراحی شهرسازی و برنامه ریزی شهری

در صورت تمایل پس از تکمیل پرسشنامه کاری آن را به آدرس Employ@Garnault.ir ارسال نمایید.