سخن مدیر عامل

از مظاهر برجسته و جالب تمدن جدید، توجه خاص متفکران، پژوهشگران و اندیشمندان نسبت به زندگانی آینده است. این توجه مبتنی بر این اعتقاد است که آینده، با همه پیچیدگی ها و ابهام هایی که دارد شناختنی است و بشر قادر است با مبانی و مبادی علمی و فنی در دسترس خود تصویری روشن تر و شفاف تر از رویدادها و حوادث آینده فرا راه خود قرار دهد.
بشر، بر اثر موفقیت های بسیاری که در غلبه بر طبیعت و پیشرفت علوم بدست آورده جرئت و جسارت بیشتری در طرح و تصویر آینده پیدا کرده است. عامل دیگر و شاید مهمترین عامل آگاهی و توجه به آینده، حرکت تاریخ در مسیر رویدادها و پیامدهای آن است که به نحوی شگرف و قابل ملاحظه سرعت بیشتری پیدا کرده است. در نتیجه تحولات ملی و فرا ملی از مقیاس محدود گذشته خود خارج گردیده و هرواقعه ای به تدریج رنگ جهانی به خود گرفته است.
پیشرفت های سالیان اخیر در زمینه های علوم و فنون و خاصه در قلمرو طراحی و اجرای پروژه عمرانی این وسوسه را برای هر متفکر و مخترع فنی و هر کارشناس اقتصادی به وجود آورده است که او هم جهانی فکر کند.
در همین راستا شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو بر آن است تا با مشارکت فعال در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی نقشی هر چند کوچک در توسعه، پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان ایران بردارد. از سوی دیگر این شرکت با تکیه بر توانایی­های غیر قابل انکار فنی و دانش مهندسی خود انجام پروژه های بزرگ فرا ملی را در چشم انداز توسعه ای خود قرار داده است. با آرزوی موفقیت برای تمامی کسانی که برای سربلندی ایران عزیز فکر می کنند و به افکار خود جامه عمل می پوشانند.

محمد صمدانی – مدیرعامل